Bezpieczne Wakacje 2017::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Kadra pedagogiczna

 

K A D R  A   P E D A G O G I C Z N A

 

 

mgr Edyta Igras -  dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania przedszkolnegomgr Barbara Demidowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


mgr Aneta Dzieciuch - nauczyciel wychowania przedszkolnego, muzyki, plastykimgr Aneta Mazurek - nauczyciel matematyki,  zajęć komputerowych i informatyki, geografii, fizykimgr Joanna Kasprzyk - nauczyciel historii, wychowawca świetlicymgr Jadwiga Koguc - nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Maria Lipiec - nauczyciel wychowania przedszkolnego, zajęć technicznych i techniki, WDŻmgr Małgorzata Malinkiewicz-Szot - nauczyciel języka polskiego, przyrodymgr Ewa Jonik - nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnejmgr Mariola Zielonka - katecheta, bibliotekarzmgr Anna Mucha- nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Kazimiera Rząd - logopeda


mgr Magdalena Skotnicka - nauczyciel języka niemieckiego


mgr Anna Muzyka- Kochowska- asystent nauczyciela


mgr Monika Golec- nauczyciel biologii, chemii


mgr Michalina Czerwieniec- doradca zawodowy