Bezpieczne Wakacje 2017::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 

podstawa prawna:

 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

12-25 lutego 2018 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,

wielkopolskie

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

432 z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

 

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

432 z późn. zm.)

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

późn. zm.)

6.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

432 z późn. zm.)

7. 

 Dodatkowe dni wolne

 2 listopada 2017 r.

3 listopada 2017 r.

22 grudnia 2017 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.


podstawa prawna:

art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)