Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

 

Działania na rzecz aktywności fizycznej podejmowane w szkole i poza nią to:

1. Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne (lekcje wf mogą być ciekawe i atrakcyjne).

2. Wychowanie fizyczne - alternatywne formy (zajęcia taneczne, sprawnościowo-zdrowotne).

3. Edukacja zdrowotna - zajęcia dotyczące roli aktywności ruchowej w życiu.

4. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli.

5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe - spacer po okolicy, wycieczka na lodowisko, gra w piłkę nożną.

6. Zajęcia zorganizowane - konkurs z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia.

7. Zajęcia niezorganizowane - odkrywanie zainteresowań, pasji i talentów (przygotowanie do zawodów z gimnastyki, zawody szkolne w tenisa stołowego, pokazy taneczne prezentowane przez uczniów).

8. Aktywność w gronie rodziny - Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Aktywny Dzień Babci i Dziadka.

9. Aktywny wypoczynek - Dzień Hula Hop, aktywne przerwy - taniec przy muzyce, gra w tenisa stołowego na korytarzu.