Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Opis projektu


Mobilność kadry edukacji szkolnej


Nasza szkoła realizuje projekt "Bliżej Europy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu sześciu nauczycieli wyjedzie na dwa tygodnie do Wielkiej Brytanii.

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia kadrze Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt międzynarodowego szkolenia umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni sie do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych.

Udział w projekcie ma na celu podniesie jakości kształcenia i wychowania naszej placówki poprzez wzrost umiejętności i kwalifikacji nauczycieli uczących w naszej szkole.


Udział w projekcie z pewnością przyczyni się do podniesienia europejskiego wymiaru pracy naszej szkoły i jej otwartości na współpracę międzynarodową.