Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Ankieta LOWE

Szanowna/y Pani/e

Nasza szkoła uzyskała możliwość realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i naszej oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane będą do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców. W szczególności dotyczy to osób:

  • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,
  • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej z zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym, zdobytym w zeszłym wieku);
  • związanych z rolnictwem;
  • nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
  • korzystającym z pomocy społecznej lub instytucji wsparcia rodziny;
  • w wieku 45+.

Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku szkoły. W związku z tym prosimy Pana/Panią o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do planowania oferty edukacyjnej z której będzie Pani/Pan mogła/mógł skorzystać w toku realizacji projektu. Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym

Edyta Igras


Kliknij tutaj, aby przejść do ankiety