Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja

uczestników do udziału w projekcie LOWE w Gminie Harasiuki

na okres listopad – grudzień 2017 r.

Odbiorcami LOWE są wszystkie osoby dorosłe, również rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny, zamieszkałe w gminach:

  • Harasiuki;
  • Potok Górny;
  • Krzeszów nad Sanem.

Wsparcie w szczególności kierowane jest do osób, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. z niskim poziomem wykształcenia (co najwyżej zasadnicze zawodowe) lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (co najwyżej średnie i policealne zdobyte przed 2000 rokiem);
  2. związanych z rolnictwem;
  3. nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
  4. podlegającym formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
  5. w wieku 45+.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  • formularze w wersji papierowej można też odebrać bezpośrednio w sekretariacie LOWE.
  • zgłosić się osobiście z wypełnionymi dokumentami do sekretariatu LOWE, znajdującego się w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym, Krzeszów Górny 109, 37 – 413 Harasiuki w godzinach 8:00 – 16:30.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe do skorzystania z oferty edukacyjnej na okres listopad – grudzień 2017 r.

http://www.kgszkola.superszkolna.pl/cms/41434/oferta_edukacyjna_listopadgrudzien_2017

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o zgłoszenie chęci udziału do 3 listopada 2017 r. w jeden z wybranych sposobów:

Udział we wszystkich formach wsparcia jest nieodpłatny!

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani osobiście o terminach szkoleń.

Zapraszamy!

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie