Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Regulamin LOWE

Uchwałą 7/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naszym Dzieciom z dniem 1 października 2017 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym powołuje się Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.

 

 

 


Regulamin LOWE
Uchwała