Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej

 

 

Regulamin wypożyczalni

 

I.  Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni.

 

1. Każdy uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

2. Obowiązkiem ucznia jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni oraz dniami jej otwarcia.

3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory w ciągu całego roku szkolnego.

4. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.

5. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

    W przypadku zaginięcia lub zniszczenia książki zobowiązany jest ją odkupić. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

7.  Wypożyczone książki powinny być zwrócone do końca roku szkolnego.

8.  W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

II.     Wypożyczanie książek.

 

1.  Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko.

2.  Wypożyczonych książek nie można przekazywać osobom postronnym.

3.  Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 4 tygodni.

4.  Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić               o przedłużenie terminu zwrotu.

  

Regulamin czytelni

 

I. Korzystanie z czytelni.

 

1.  Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

2.  W czytelni obowiązuje cisza.

 

II. Korzystanie ze zbiorów.

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

2.  Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

3.  Czytelnik odpowiada osobiście za książkę i czasopismo, z których korzysta.

4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.

5.   Troskę o ład i porządek w czytelni powierza się czytelnikom.