Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Informacje

Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego

na rok szkolny 2010/2011

 

             W sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym są do odebrania kwestionariusze zgłoszenia dziecka 3 - 5 letniego do punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu "PRZEDSZKOLE! - TWOJA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1