Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Kadra pedagogiczna

 

K A D R  A   P E D A G O G I C Z N A

 

 

mgr Edyta Igras -  dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania przedszkolnegomgr Barbara Demidowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


mgr Aneta Dzieciuch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastykimgr Natalia Olechowska - nauczyciel matematykimgr Joanna Kasprzyk - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwiemgr Jadwiga Koguc - nauczyciel języka angielskiego, edukacji dla bezpieczeństwa 

 

mgr Maria Lipiec - nauczyciel techniki i zajęć technicznych, WDŻ, wychowawca świetlicymgr Sylwia Rychlak - nauczyciel języka polskiegomgr Ewa Jonik - nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnejmgr Mariola Zielonka - katecheta, bibliotekarz


mgr Anna Mucha - nauczyciel wychowania fizycznegomgr Gabriela Szaczkowska- nauczyciel wspomagający

 

mgr Kazimiera Rząd - logopeda


mgr Magdalena Skotnicka - nauczyciel języka niemieckiego


mgr Anna Muzyka- Kochowska- nauczyciel wspomagający


mgr Edyta Bigos - nauczyciel wychowania przedszkolnego i informatyki


mgr Marta Skakuj - nauczyciel biologii, chemii, przyrody, geografii


mgr Paulina Dziewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

 mgr Michalina Czerwieniec - nauczyciel wspomagający

 

mgr Bożena Sokal - nauczyciel fizyki