Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Kadra pedagogiczna

 

K A D R  A   P E D A G O G I C Z N A

 

 

mgr Edyta Igras -  dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania przedszkolnegomgr Barbara Demidowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego


mgr Aneta Dzieciuch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastykimgr Aneta Mazurek - nauczyciel matematyki, geografii, fizykimgr Joanna Kasprzyk - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwiemgr Jadwiga Koguc - nauczyciel języka angielskiego, edukacji dla bezpieczeństwa 

 

mgr Maria Lipiec - nauczyciel wychowania przedszkolnego, techniki i zajęć technicznych, WDŻ, wychowawca świetlicymgr Małgorzata Malinkiewicz-Szot - nauczyciel języka polskiegomgr Ewa Jonik - nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnejmgr Mariola Zielonka - katecheta, bibliotekarz


mgr Anna Mucha - -Gabriela Szaczkowska- nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Kazimiera Rząd - logopeda


mgr Magdalena Skotnicka - nauczyciel języka niemieckiego


mgr Anna Muzyka- Kochowska- nauczyciel wspomagający


mgr Edyta Bigos - nauczyciel wspomagający


mgr Marta Skakuj- nauczyciel biologii, chemii, przyrody


mgr Paulina Dziewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Maria Kruk - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych