Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Zasady zachowania się w bibliotece

Z A S A D Y   Z A C H O W A N I A   S I Ę   W  B I B L I O T E C E

 

  • Zachowuję się cicho, by nie przeszkadzać innym czytelnikom


  • Przychodzę do biblioteki w wyznaczonym godzinach, podchodzę do pani


  • W wypożyczalni wypożyczam książki, które mogę zabrać do domu


  • Nie wchodzę do biblioteki z jedzeniem ani piciem


  • Dbam o książki, nie zaginam rogów, nie czytam przy jedzeniu


  • Zawsze w terminie oddaję wypożyczone książki


  • Jeśli zgubię lub zniszczę wypożyczoną książkę, zgłaszam to pani bibliotekarce


  • Mogę przyjść do czytelni poczytać czasopisma dla dzieci lub skorzystać z księgozbioru podręcznego