Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Z życia Punktu Przedszkolnego

          W dniu 1 września 2009 r. rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym swoją przygodę z punktem przedszkolnym rozpoczęło 17 dzieci. Wraz z rodzicami uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym, podczas którego miały możliwość obejrzeć swoją salę oraz poznać inne dzieci i panie nauczycielki.

          Przedszkolaki, oprócz codziennych zajęć, podczas których rozwijały swoje umiejętności, wrażliwość estetyczną, muzyczną i plastyczną, brały udział w zajęciach z rytmiki kształtujących sprawność ruchową oraz twórczą inwencję. Natomiast dodatkowe zajęcia z języka angielskiego pozwoliły im na kształcenie zdolności językowych. Zdobytą wiedzę dzieci prezentowały na różnych uroczystościach szkolnych i przedszkolnych, między innymi na Dniu Babci i Dziadka, Dniu Mamy i Taty, konkursie recytatorskim. Aktywność ruchową zapewniały spacery oraz zabawy na świeżym powietrzu.

         Ponadto ważną rolę socjalizacyjną odgrywały wizyty aktorów z teatrzyków z Krakowa - Art-Re i Kurtyny, które oprócz dobrej zabawy uczyły norm i zachowań prospołecznych.        

         Dzieci, dzięki uczęszczaniu do punktu przedszkolnego, chętnie przebywały w grupie, poprawiły się ich umiejętności komunikacyjne, nauczyły się również rozwiązywania konfliktów. Kontakty z nauczycielami, logopedą, psychologiem zwiększyły umiejętności wychowawcze rodziców i wiedzę o specyfice rozwoju  ich dziecka.

         Dodatkowo nastąpiła integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Rodzice brali udział w zebraniach, przeprowadzane były również rozmowy indywidualne o postępach i zachowaniu dzieci. Dodatkowo brali udział w przygotowaniach do kilku uroczystości przedszkolnych oraz uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej do Bałtowa.

         Zakończenie roku szkolnego w punkcie przedszkolnym miało miejsce 24 czerwca 2010 r., na którym dzieci wystąpiły z częścią artystyczną - wierszami, piosenkami oraz krótką prezentacją anglojęzycznych umiejętności.